Christmas wish…

58 days before Christmas…

maliban sa world peace… marami akong gusto, mga materyal na bagay…

pero mas gugustuhin ko na lang ng “improved self” as a gift para sa sarili ko…

marami na’ng nangyari at marami na ring nagbago… and i believe i have changed for the better as well…🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: