random rants v5.0

masama na bang sumigaw ng “aray” kapag nakatapak ng Lego?

hindi lahat ng makakatapak ng Lego ay masasaktan, pero siguradong may sisigaw dahil sa sakit…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: